TÖÖJUHEND ÕPILASTELE

 

Teema: Metsloomad, kes elavad Eestis

Klass: 3. klass

Eesmärk: Õpilane oskab nimetada metsloomi ja eristada neid. Õpilane oskab Internetist õpimateriali leida. 


Tunni alajaotus

Õpilase tegevus

Vajalikud vahendid

Märkused

 I osa

 • Ava veebilehelt metsloomadest gotogalerii: "Metsloomad"
 • Kuula õpetaja esitlus
 • Vasta suuliselt õpetaja küsimustele

 Internet Explorer/ Mozilla

 Aeg: 15min

 II osa

 • Ava lingid  Metsloomad1, Metsloomad2 ja Muinasjutud, loe neid läbi ja vajadusel otsi lisa materjali Internetist
 • Koosta MS Wordi dokumendina lühiinfot ühe valitud metslooma elust
 • Otsi üks muinasjutt oma valitud loomast kasutades antud linke.
 • Töö salvesta nimega metsloom.doc ja saada õpetajale aadressile julia.ageeva@mail.ee

 Internet,

MS Word

 Aeg: 20min

 III osa

 • Täida enesekontrolli testi
 • Ütle õpetajale enda saadud protsendid.
 • Arutle aktiivselt käsitletud teema klassis
 • Esita küsimusi kui jäi midagi arusaamatuks

 Internet

 Aeg: 10min